AKTIVITI | INSTITUT PERHUTANAN TROPIKA DAN PRODUK HUTAN
2017
 
Aktiviti
Tarikh
Lokasi
1.
Tarikh
21 - 23 Nov 2017
Lokasi
Hotel Bangi-Putrajaya, Selangor, Malaysia
INSTITUT PERHUTANAN TROPIKA DAN PRODUK HUTAN
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
0389471880
0389471896
AACSB International SIRIM UKAS